Členové

Česká národopisná společnost sdružuje více než 230 řádných členů z řad akademických pracovníků, muzejních etnografů a odborníků působících v dalších kulturních institucích nebo v mediích.

Mezi čestnými členy jsou významní domácí odborníci, kteří se svým dílem podíleli na formování různých odvětví oboru: PhDr. Jana Hrabětová, PhDr. Josef Jančář, CSc., PhDr. Dagmar Klímová, CSc., PhDr. Věra Kovářů, PhDr. Jiří Langer, CSc., PhDr. Jiřina Langhammerová, PhDr. Miloš Melzer, CSc., PhDr. Karel Pavlištík, CSc., PhDr. Alena Plessingerová, CSc., PhDr. Antonín Satke, CSc., PhDr. Jitka Staňková, DrSc., Luděk Štěpán, PhDr. Soňa Švecová, CSc., PhDr. Ludmila Tarcalová, Mgr. Eva Urbachová, Mgr. Jiřina Veselská.

Za Kolektivního člena byly přijaty tyto instituce:

Etnografický ústav Moravského zemského muzea Brno – www.mzm.cz/mzm/oddeleni/etnograficky_ustav.html

Etnologický ústav Akademie věd České republiky Praha – www.eu.cas.cz

Hornické muzeum Příbram - Březové hory – www.muzeum-pribram.cz/a www.muzeum-pribram.cz/exhmpb/exbh/exbh.html

Masarykovo muzeum Hodonín – www.masaryk.info

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek – web.iol.cz/muzeumbeskyd

Muzeum Českého ráje Turnov – www.muzeum-turnov.cz

Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín – www.muzeum.zlin.cz

Muzeum Novojičínska, Nový Jičín – www.muzeum.novy-jicin.cz

Muzeum Těšínska – www.muzeumct.cz

Muzeum Vysočiny Třebíč – www.zamek-trebic.cz

Národní ústav lidové kultury Strážnice – www.nulk.cz

Národopisná sekce PZKO Český Těšín – www.pzko.cz/sekcjaludoznawcza

Národopisné oddělení Historického muzea Národního muzea Praha – www.nm.cz/historicke-muzeum/narodopisne-oddeleni.php

Regionální muzeum v Teplicích – www.muzeum-teplice.cz

Slezské zemské muzeum Opava – www.szmo.cz

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – www.slovackemuzeum.cz

Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha – etnologie.ff.cuni.cz

Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno – www.phil.muni.cz/wuee

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – www.vmp.cz

Vlastivědné muzeum Olomouc – www.vmo.cz

ČNS © 2009