Česká národopisná společnost


120 let výzkumu, dokumentace a prezentace lidové architektury

Konference k tématu lidové architektury pořádaná Komisí pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti, Ústavem evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno a Regionálním muzeem v Kolíně.

Konference se uskuteční v Regionálním muzeu v Kolíně ve dnech 12. – 13. května 2015.

Národopisná výstava českoslovanská v Praze roku 1895 byla, po úspěchu tzv. „České chalupy“ na Všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891, první velkou expozicí hmotné a duchovní kultury českého i slovenského lidu. Její základ tvořila výstavní vesnice, v níž byly zastoupeny hlavní domové typy Čech, Moravy, Slezska a částečně i Slovenska. Ačkoli se většina staveb rekonstruovala a některé usedlosti (např. z Chodska, Horácka a Opavska) byly poněkud zidealizovány, přesto splnila tato expozice lidové architektury odborné, buditelské i politické poslání. Doplňkem výstavní vesnice byly modely lidových staveb, zhotovené z popudu iniciátora výstavy, ředitele Národního divadla Františka A. Šuberta, převážně v měřítku 1:25. Již čtyřleté období příprav výstavy bylo naplněno průzkumem a dokumentací objektů venkovského stavitelství, na kterém se podílelo široké spektrum spolupracovníků. Výstava samotná pak vyvolala velký zájem odborné i laické veřejnosti o národopis a většina předmětů zde vystavených se stala základem Národopisného muzea v Praze i dalších muzeí ve všech krajích Čech, Moravy a Slezska.

Výzkum a dokumentace lidové architektury pak pokračovaly na různých úrovních – od amatérských zájemců o tuto oblast lidové kultury, přes výtvarné umělce, architekty k odborníkům z muzejních a akademických institucí.

Všechny tyto snahy byly později završeny památkovou ochranou vybraných objektů lidové architektury v jednotlivých sídlech a zřizováním muzeí v přírodě, kam jsou některé vybrané v terénu ohrožené objekty přemísťovány.

Cílem konference je připomenout si nejen některé významné osobnosti a aktivity z oblasti lidové architektury z dob minulých, ale také současné snahy, perspektivy i problémy, které provázejí tuto oblast hmotné lidové kultury.

Přečteno 2714 krát Naposledy změněno úterý, 26 květen 2015 10:22


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz