Česká národopisná společnost


Historie časopisu

První číslo Národopisného věstníku českoslovanského vyšlo v roce 1906. Společnost Národopisného muzea jím nahradila doposud vydávané tiskoviny: Národopisný sborník českoslovanský a Věstník Národopisného muzea českoslovanského. Vedením redakce Národopisného věstníku českoslovanského byl pověřen Jiří Polívka. Mezi hlavní cíle nového odborného časopisu náleželo vedle průběžného informování o činnosti Národopisného muzea a Společnosti přinášet také zásadní studie o lidové kultuře. Pozornost byla věnována také recenzím a přehledům soudobé národopisné literatury.

Periodicita se v průběhu let redukovala z původního měsíčníku na jedno číslo ročně. V době, kdy nebyl vydáván Český lid, plnil Národopisný věstník úlohu hlavního tiskového orgánu národopisné vědy u nás. Především v první polovině 20. století umožňoval kontakt pražského ústředí s regionálními pracovníky. V polovině 30. let začal časopis vycházet nepravidelně, až bylo nakonec jeho vydávání úplně zastaveno. Po roce 1945 se věstník podařilo obnovit, přibyla také nová témata: vedle studia archaických oblastí a přežitků v kultuře venkovského lidu byla pozornost zaměřena také na poznání kultury horníků, dělníků či změn na soudobé vesnici. Časopis se orientoval také na problémy národopisného muzejnictví. V roce 1953 bylo vydávání opět zastaveno. I další pokus o obnovení věstníku v letech 1966–1974 měl jen krátkou životnost. Teprve v roce 1984 začal věstník opět vycházet. Od této doby se České národopisné společnosti daří (i přes drobné problémy v polovině 90. let 20. století) tiskovinu kontinuálně vydávat (od roku 1993 pod názvem Národopisný věstník). V posledních letech se podařilo věstník profilovat jako prostor pro stýkání výsledků práce různých generací české etnologie i rozličné škály metodologických postupů.

 

Redaktoři Národopisného věstníku českoslovanského, Národopisného věstníku československého a Národopisného věstníku:

 

1906–1931: J. Polívka
1932–1947: J. Horák a K. Chotek
1947–1950: J. Horák a K. Chotek s redakční radou
1951–1956: D. Stránská
1966–1972: V. Frolec
1974: J. Kramařík a K. Fojtík
1984–1989: A. Robek
1990: V. Hubinger
1991–1995: J. Kandert
1996–1999: J. Veselská
2000 (Jubilejní ročenka): M. Válka
2001–2002: J. Veselská a M. Válka
2003: M. Válka
2004–2017: D. Drápala
2018-doposud: M. Válka a A. Smrčka

 

Přehled o publikovaných textech v tiskovinách ČNS poskytuje publikace J. VESELSKÁ: Bibliografie Národopisného věstníku a dalších periodik Národopisné společnosti. Praha 2008 (vydala Česká národopisná společnost).

 

Více o dějinách Národopisného věstníku přinášejí:

 

JOHNOVÁ, H.: Sedmdesát let Národopisného věstníku českoslovanského. Český lid 63, 1976, s. 193–196.

SMRČKA, V.: Vznik a vývoj Národopisného věstníku českoslovanského do roku 1945Národopisný věstník XXIII (65), 2006, 5–13.

VÁLKA, M.: Národopisný věstník československý a jeho vývojové peripetie po roce 1945Národopisný věstník XXIII (65), 2006, 14–21.

[vs]: Národopisný věstník českoslovanskýIn: BROUČEK, S. – JEŘÁBEK, R. (eds.): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 2. svazek. Praha 2007, s. 615.

VÁLKA, M.: Národopisný věstník českoslovanský jako tisková platforma Národopisné společnosti českoslovanské a nástupnických organizacíČeský lid 100, 2013, s. 107–120.

Přečteno 5273 krát Naposledy změněno čtvrtek, 23 září 2021 04:30


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz