Česká národopisná společnost


O časopise

Vědecký recenzovaný časopis vydávaný vrcholným profesním sdružením české etnologie Českou národopisnou společností, z. s., který je zaměřen na studium tradiční lidové kultury středoevropského prostoru, současných kulturních forem vyrůstajících z lidových tradic a témat z oblasti historické etnologie. Národopisný věstník dnes představuje druhý nejdéle vydávaný oborový vědecký časopis české etnologie.

Národopisný věstník je evidován v mezinárodních bibliografických databázích SCOPUS, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), EBSCOAIO (The Anthropological Index Online of the Royal – Anthropological Institute), CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Národopisný věstník je jako vědecké oborové periodikum členěn do standardizovaných oddílů:

  • Studie a Materiály (veškeré zde publikované příspěvky procházejí řádným recenzním řízením)
  • Etnologie v zahraničí
  • Příspěvky dopisovatelů České národopisné společnosti
  • Personalia
  • Knihy (recenze)
  • Výstavy (recenze)
  • Konference

 

Texty v oddílech Studie; Materiály jsou opatřeny abstraktem a klíčovými slovy v anglickém jazyce. Časopis je vybaven také anglickou verzí obsahu.

Texty jsou publikovány v jazyce českém, slovenském, polském a ve světových jazycích.

Národopisný věstník vychází dvakrát ročně, první číslo v měsíci červnu, druhé číslo v měsíci prosinci.

Recenzování příspěvků bylo zavedeno pro Národopisný věstník počínaje rokem 2007.Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz