Česká národopisná společnost

Aktuality

V rozhovoru publikovaném v periodiku Cargo v roce 2014 je zaznamenán výrok předsedy České asociace 
pro sociální antropologii
doc. PhDr. Zdeňka Uherka, CSc., bezprostředně se dotýkající aktivit vrcholné
profesní organizace českých etnologů České národopisné
společnosti, z. s.: „V podmínkách České
republiky, kde byla v minulosti jedinou profesní organizací Národopisná společnost, je založení
CASA symbolickým počinem, který má určitou hodnotu. Další etnologové udělali zajímavý krok
stejným směrem. K mému překvapení se ČNS stala letos členem WCAA. Vzhledem k tomu,
že ještě před založením CASA jsme se domluvili s ČNS, že jsme se stali součástí této zastřešující
organizace, a že se tento krok nesetkal s konsenzuálním porozuměním z toho důvodu, že tvoříme
jiný obor, jsem více než udiven touto změnou (ČR je proto zastoupena ve WCAA dvěma organizacemi,
což je vcelku ojedinělý světový precedens).“
Vzhledem k tomu, že souběh událostí, které jsou ve výše citovaném textu uvedeny, spadají do funkčního
období, během něhož jsem
v letech 2008 až 2014 zastával post předsedy ČNS, považuji za nezbytné
se k výrokům kolegy Zdeňka Uherka vyjádřit.


Plný text stanoviska viz textový soubor ve formátu PDF v příloze.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zve na vernisáž stálé expozice Valašská dědina – opravdu zmizelý svět? v nové výstavní budově v Domu Pod Strání, která se uskuteční v sobotu 24. září 2016 v 11 hodin. Výstava je koncipována jako úvodní k areálu Valašská dědina.

Česká asociace orální historie, Filozofická fakulta MU a Moravské zemské muzeum pořádají 15.–16. února 2017 v Brně konferenci Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci. Jedním z tematických okruhů je také Orální historie v muzejní praxi. Deadline pro zasílání abstraktů příspěvků a přihlášek je 1. prosince 2016. Více informací najdete v příloze.

DRÁPALA, Daniel (ed.): Anna Kutějová - Vzpomínky z Jasenné. Jasenná - Rožnov pod Radhoštěm - Brno: Rodina Rokytova - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - Masarykova univerzita, 2016, 128 s.

KULÍŠKOVÁ, Alžběta (ed.): Zápisky sedláka Josefa Dlaska. Měl jsem nestálé štěstí. Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově, 2015, 286 s.

Strana 1 z 12


Nákupní košík

Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz