Česká národopisná společnost

Aktuality

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve spolupráci s MKKK – Subkomisí pro lidové obyčeje a Sekcí pro lidové obyčeje ČNS pořádá ve dnech 13.–14. června 2017 konferenci Erotika v lidové kultuře. Přihlášku s názvem příspěvku zasílejte do 12. května 2017. Více informací naleznete v příloze.

Slovenský etnologický časopis Etnologické rozpravy, který spoluvydává Národopisná spoločnosť Slovenska a je evidován v databázi ERIH, vyzývá autorky a autory k publikování studií na témata Tělo a tělesnost a Nebezpečí a ohrožení. Termín odevzdání příspěvků je 31. března 2017. Více informací v příloze.

Národopisné muzeum Národního muzea v Praze připravilo na únor několik akcí. Dne 2. února to bude v cyklu Slovo, tradice a kontext přednáška Lidové písně z Kouřimska ve světle současného sběru. Tradiční řemeslné dílny představí na workshopu 11. února výrobu modrotisku. Tentýž den se uskuteční také přednáška s hudebně tanečním vystoupením ze Strážnicka. Celodenní program bude 18. února věnován masopustu. A konečně 25. února začne nový cyklus, který bude pojednávat o kulturách vybraných národů žijících na území České republiky – první program se jmenuje Ruské tradice a život v Praze. Více informací o všech zmíněných akcích naleznete v přílohách.

Kolektivní monografie popisující a analyzující základní institucionální, personální a teoreticko-metodologické proměny etnologie a příbuzných oborů ve 2. polovině 20. století. První rozsáhlé dílo vydané po roce 1989, které se zevrubně a kriticky zabývá dějinami etnologie v širokých společenských, politických a kulturních kontextech s důrazem na vývoj oboru v někdejším Československu a dalších zemích střední Evropy.

„Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna / „Warum erzähle ich das?“ Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns. Zpracovala a k vydání připravila Jana Nosková. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha – pracoviště Brno a Statutární město Brno – Archiv města Brna 2016, 640 s. ISBN 978-80-88081-08-1, 978-80-86736-52-5.

Strana 1 z 8


Nákupní košík

Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz