Česká národopisná společnost


Konference, semináře

Ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2022 pořádají Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Ústav evropské etnologie FF MU Brno pracovní zasedání Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech (MKKK) – Subkomise pro lidové obyčeje, Komise pro lidové obyčeje České národopisné společnosti na téma Barva jako symbol. Místem konání je posluchárna Ústavu evropské etnologie FF MU v Brně, Jaselská 201/18, budova J.

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2022 pořádá Národní muzeum v přírodě – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm mezinárodní konferenci s názvem Předindustriální technické provozy jako kulturní dědictví a poselství pro současný svět. Tématem konference jsou možnosti výzkumu a ochrany předindustriálních technických provozů a tradičních technologií in situ. Památky a objekty typu mlýnů, pil, valch, hamrů, bělíren, sušíren, kováren, skláren, kamenických dílen, cihelen, drasláren, milířů a dalších drobných provozů včetně jejich doprovodné infrastruktury (náhony, vodní nádrže, jezy, komunikace) představují cenné kulturní dědictví, které odráží výrobní a technické dovednosti našich předků a také důkaz o efektivním i problematickém využívání přírodních zdrojů a uchovávají dosud málo reflektovaný rezervoár znalostí a adaptací pro výzvy současného světa.

Tematické okruhy konference:

$11.     Předindustriální technické provozy jako interdisciplinární výzkumný problém – metody, zdroje, výsledky výzkumů

$12.     Předindustriální technické provozy jako praktický problém památkové ochrany – principy, možnosti, nástroje, legislativa, aktéři

$13.     Příklady dobré praxe ochrany a obnovy předindustriálních technických provozů

Na konferenci je možno se registrovat do 30. června. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude oznámeno do 31. července. Program konference bude zveřejněn během října. Aktuální informace o konferenci a registrační formulář lze najít na webu konference – https://stopyumu.cz/konference

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština, polština a angličtina.

Podrobnosti a registrace viz

Konference (stopyumu.cz)

Ve dnech 21. a 22. září 2022 se v Novej Dubnici uskuteční mezinárodní vědecká konference s názvem Život v meste počas socializmu, kterou pořádá Katedra etnológie a muzeológie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ve spolupráci s Národopisnou spoločnosťou Slovenska. Konference je zaměřená na způsob života (kulturu) v urbálním prostředí druhé poloviny 20. století. Vítány budou příspěvky z etnologie, muzeologie a kulturního dědictví, sociologie, historie aj., které se budou věnovat problematice životního stylu, práce a volného času, bydlení, svátkům a slavnostem, městu a průmyslovým podnikům, věřejnému prostoru, prezentaci života v socialistickém městě apod.

Vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději do 31. 5. 2022 na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Podrobnosti a přihláška viz příloha níže.

Ve dnech 19. – 20. října 2022 se v zasedacím sále děkanátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Brno, Arna Nováka 1) uskuteční mezinárodní konference Interetnické vztahy ve střední Evropě: soužití – konflikty – migrace. Konferenci pořádá Ústav evropské etnologie ve spolupráci s Katedrou etnologie a muzeologie FF Univerzity Komenského v Bratislavě a Katedrou etnologie a kulturní antropologie FF Vratislavské univerzity. Etnologie má trvalé zastoupení mezi vědními disciplínami, které se zabývaly vztahy mezi jednotlivými etnickými společenstvími, které se historicky zformovaly na teritoriu střední Evropy. Realizované výzkumy, které se v rámci tohoto oboru uskutečnily, se zaměřovaly především na postižení kulturních a sociálních souvislostí zpočátku především na bázi tzv. lidové kultury. Později se jednalo o rozšíření zájmového pole studia této problematiky i v jiných kulturních a sociálních dimenzích. Konference by měla reflektovat aktuální stav studia interetnických vztahů a procesů, jak je v současnosti rozvíjen etnologickým, historickým, antropologickým a politologickým výzkumem. V historické perspektivě, ale také s přihlédnutím na aktuální situaci, se cíleně zaměří především na tři dílčí tematické osy, které lze v problematice interetnických vztahů identifikovat, a to na soužití, konflikty a migraci.

https://etnologie.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/konference-interetnicke-vztahy-ve-stredni-evrope-souziti-konflikty-migrace

 

konané u příležitosti 130 let od narození Ing. Josefa Kšíra

Příkazy u Olomouce 1. – 2. června 2022

V rámci záchrany vesnického stavitelství se v minulém století zformovaly dva základní přístupy, a to ochrana v původním prostředí (in situ), který preferovali pracovníci památkové péče, a transfer do muzeí v přírodě pro případ, kdy lidové stavbě hrozil totální zánik nebo její okolí se změnilo natolik, že původní krajinné, historické a sociální vazby přestaly existovat. Diskuse mezi zastánci obou směrů přinesly relevantní poznatky o kladech či záporech obou postupů památkové ochrany vesnických staveb, jejichž výsledky lze nejen na teritoriu České republiky sledovat a porovnávat. Na základě jednotlivých referátů a formou odborné diskuze cílem konference bude: zhodnotit historii a výsledky snah o záchranu venkovských staveb na jejich původních místech, s využitím pro veřejné muzejní či jiné expozice; připomenout činnost Ing. Josefa Kšíra (1892–1978) při záchraně a dokumentaci památek venkovského stavitelství na střední Moravě; zhodnotit podíl dalších badatelů a pracovníků památkové péče na záchraně vesnických staveb in situ.Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz