Česká národopisná společnost


Komise

Podle stanov České národopisné společnosti může Hlavní výbor vytvářet komise pro koordinaci a spolupráci s ostatními vědeckými společnostmi nebo s jinými vědeckými a výzkumnými institucemi. Členy komisí takto zřízených se mohou stát jen řádní členové ČNS. Pro přípravu a plnění některých úkolů, zejména hospodářských, mohou orgány ČNS vytvořit pracovní komise z řádných i mimořádných členů ČNS. Do pracovních komisí mohou být přizváni nečlenové jako odborní poradci. Pracovní komise jednají podle pokynů orgánu, který je zřídil.

V současnoti pracují v rámci činnosti České národopisné spolenčosti dvě komise: Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení a Komise pro lidové obyčeje.

 

Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti

Komise pro lidové obyčejeČeská národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz