Česká národopisná společnost


Výstavy

Výstava Papírová ves – Národopisné muzeum Národního muzea (Kinského zahrada 98, Praha 5) – 30.9. 2022–31.5. 2023.

Výstava je jedním z výstupů projektu NAKI II (2020–2022), podpořeného Ministerstvem kultury, s názvem VISKALIA – Virtuální skansen lidové architektury. Na projektu se účastní tři instituce: Národní muzeum, které je koordinátorem projektu a tvůrcem výstavy, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., a České vysoké učení technické v Praze. Výstava je doplněna kritickým katalogem s odbornou studií. Více o výstavě: https://www.nm.cz/historicke-muzeum/papirova-ves

Plakát A4 Papirova ves

Horácké muzeum a Horácká galerie v Novém Městě na Moravě (Vratislavovo nám. 1) si Vás dovoluje pozvat na závěrečnou akci k výstavě Hluboká voda, nejhlubší les, která se uskuteční ve dnech 16. až 17. září 2022. V pátek 16. 9. se bude od 14:00 konat „minikonference“ s Názvem Vodník, hejkal a jiní (program viz příloha). V sobotu 17. 9. to bude divadelní představení s názvem Bazmek entertaiment – živí vodníci, které začně ve 14:00.

 

.ATT00001.jpg

Dne 23. června 2022 byla ve Weissově domě ve Veselí nad Lužnicí slavnostně otevřena nová stálá kulturně historická expozice Blatského muzea s názvem Život ve městě. Ta představuje různé aspekty městského života charakterizované názvy jednotlivých sálů: Doma, V kostele, Ve škole, Na radnici a v cechovním sále, V obchodě a v hostinci, Na náměstí a na ulici, Ve volném čase. K nejvzácnějším exponátům patří sakrální gotické obrazy a plastiky, kolekce starožitných hodin, cechovní pokladnice, historická jízdní kola anebo lovecké zbraně. Většina vystavených sbírkových předmětů prošla náročným restaurováním a jejich instalaci v novém výstavním mobiliáři doplní interaktivní obrazovky s fotogaleriemi a také s tematickými hrami pro dětské návštěvníky. Drobná expozice Karel Weis a Blata v muzejní hale přibližuje životní osudy a dílo hudebníka, hudebního skladatele a sběratele jihočeských lidových písní, jehož jméno objekt nese. Milovníkům železnice všech generací je určeno modelové kolejiště železničního uzlu Veselí n. L. a pamětihodností Táborska, které je doplněno o informace z železniční historie regionu.

Malíř Cyril Mandel patřil k výrazným osobnostem moravského výtvarného umění přelomu 19. a 20. století. Narodil se 23. 10. 1873 v Kuželově na Horňácku a už od dětství se u něj projevoval výtvarný talent. Studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze a dále na pražské Akademii výtvarného umění, kde byl žákem profesora Františka Sequense i Vojtěcha Hynaise. Po návratu z vojenské služby a studijní cestě v Mnichově se usadil ve Velké nad Veličkou a plně se věnoval malířské tvorbě a výstavní činnosti. Přátelil se s Jožkou Uprkou i dalšími tehdejšími významnými moravskými malíři a výtvarníky. Patřil k zakládajícím členům Sdružení výtvarných umělců moravských. Zemřel náhle 16. 8. 1907.

Předmětem zájmu Cyrila Mandela byla jak portrétní a figurální tvorba, zaměřená na výrazné venkovské typy horňáckého regionu, tak krajinomalba. Byl velmi plodným malířem, z jeho díla je známo 200 olejomaleb, více než 100 akvarelů a množství pastelů a kreseb. Na výstavě Cyril Mandel (1873 – 1907) Tichá řeč malířovy palety je k vidění přes 100 jeho prací. Výstava byla připravena ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Hodoníně.

Výstavu bude možno navštívit každý den mimo pondělí až do 30. 10. 2022.

Od 2. Dubna 2022 je ve zrekonstruovaných místnostech v 1. patře znojemského hradu Jihomoravského muzea ve Znojmě k vidění dlouhodobá výstava Lidové tradice Znojemska, která volně navazuje na výstavu Tradice jedné hranice. Zaměřena je na lidové obyčeje, tradiční oděv, stravu a řemesla v obcích znojemského okresu.Kromě krojových kompletů a oděvních součástí se na výstavě objeví předměty přibližující návštěvníkům život na usedlosti ve dnech všedních i svátečních, ale také některá z tradičních řemesel, především hrnčířství, bednářství a košíkářství.

https://www.muzeumznojmo.cz/Vystavy-LIDOV%C3%89-TRADICE-ZNOJEMSKA_st%C3%A1l%C3%A1-v%C3%BDstava_323Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz