Česká národopisná společnost


Studentská cena ČNS

Povaha a cíle Studentské ceny České národopisné společnosti:

 • - Zřizovatelem ceny je Česká národopisná společnost, z. s. (dále jen ČNS).
 • - Cílem Studentské ceny ČNS je podpora vědecké práce mladých badatelů – studentů etnologie a příbuzných oborů na VŠ.
 • - Studentská cena ČNS má povahu veřejného ocenění spojeného s finanční odměnou.
 • - ČNS si vyhrazuje možnost Studentskou cenu nevyhlásit.

 

Podmínky k účasti v soutěži:

 • - Přihlášená práce má etnologické téma.
 • - Přihlášená práce je založena na vlastním výzkumu (terénním, archivním, muzejním), popřípadě zpracovává závažný teoretický nebo metodologický problém z oblasti etnologické vědy.
 • - Studentská cena ČNS se uděluje ve dvou kategoriích – za nejlepší bakalářskou a za nejlepší diplomovou práci.
 • - Do soutěže jsou přijímány bakalářské nebo diplomové práce obhájené v posledních dvou kalendářních letech před vyhlášením soutěže na daný rok (tj. pro soutěž vyhlášenou na rok 2017 práce obhájené v letech 2015, 2016 a do konce února 2017).
 • - Bakalářská či diplomová práce musí být zaslána elektronicky na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do řádně vyhlášeného termínu, tj. vždy do konce února daného roku.
 • - Práce musí být do soutěže zaslány svými autory a s vědomím katedry/ústavu na VŠ, na níž/němž byly vytvořeny a obhájeny. Vědomí katedry/ústavu se dokládá písemným souhlasem zástupce vedení dané instituce a přiložením kopie posudku vedoucího a oponenta dané práce. Uvedené dokumenty je nutno zaslat v elektronické podobě na výše uvedenou adresu spolu s přihlašovanou prací.
 • - Žádná práce nesmí být do soutěže přihlášena více než jednou.
 • - Práce musejí být v souladu s Etickým kodexem ČNS.

 

Hodnocení:

 • - Práce zhodnotí porota složená z odborníků, členů ČNS, kteří jsou jmenováni Hlavním výborem ČNS.
 • - Členové poroty jsou povinni seznámit se se všemi pracemi a zjistit, zda odpovídají podmínkám pro účast v soutěži.
 • - Při hodnocení porota důsledně zamezí střetu zájmu a bude dbát na nepodjatost svých členů.
 • - Vyhlášeny budou jedna nejlepší bakalářská a jedna nejlepší diplomová práce.
 • - Pokud nebude žádná z přihlášených prací porotou vyhodnocena jako vhodná pro udělení Studentské ceny ČNS, ČNS si vyhrazuje právo ocenění neudělit.
 • - Výsledky budou zveřejněny a vyhlášeny na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, v Národopisném věstníku a na internetových stránkách ČNS.
 • - Nejlepší bakalářská práce bude oceněna diplomem a finanční odměnou ve výši 3 000 Kč, nejlepší diplomová práce pak diplomem a odměnou ve výši 5 000 Kč.

úterý, 27 červen 2023 04:51

Laureáti studentské ceny ČNS za rok 2022

Napsal(a)

Cena byla slavnostně předána dne 24. 6. 2023 na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Laureátkou se stala Miroslava Ferstlová. V kategorii magisterská práce nebyla v roce 2023 cena udělena.

 

 

 

čtvrtek, 12 leden 2023 05:32

Laureáti studentské ceny ČNS za rok 2021

Napsal(a)

Cena za magistreskou diplomovou práci byla slavnostně předána dne 25. 6. 2022 na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Laureátkou se stala Mgr. Lucie Vrlová. V kategorii bakalářská práce nebyla za rok 2021 cena udělena.

úterý, 04 leden 2022 06:04

Laureáti studentské ceny ČNS za rok 2020

Napsal(a)

Ceny byly slavnostně předány v rámci konference Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při ČNS dne 15. 9. 2021 ve Strážnici. Laureáty se staly Bc. Karel Vranovský a Mgr. Natálie Kosmeľová.

úterý, 04 leden 2022 06:00

Laureáti Studentské ceny ČNS za rok 2019

Napsal(a)

Ceny byly slavnostně předány dne 15. 9. 2020 na Valném shromáždění ČNS. Laureáty se stali Bc. Barbora Báreková a Mgr. Václav Holas.

Hlavní výbor České národopisné společnosti přijal přihlášené práce v kategorii bakalářská práce i v kategorii diplomová práce. Po posouzení přihlášených prací se Hlavní výbor rozhodl Studentskou cenu za rok 2018 neudělit ani v jedné z kategorií.

Ceny byly slavnostně předány dne 23. 6. 2018 na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Laureáty se stali Bc. Petra MandíkováMgr. Ondřej Volčík.

V roce 2017 vyhlásila ČNS na Mezinárodním festivalu ve Strážnici také poprvé výsledky Studentské ceny ČNS. Jejími vítězi se stali Bc. Jiří SmlsalMgr. Eliška Filipová-Nohálová.Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz