Česká národopisná společnost


Ostatní

Supplementum ad Acta Musei Moraviae. ISSN 0862-1209

Folia ethnographica publikují původní odborné práce z etnologie, které přinášejí nové poznatky z badatelské činnosti. Časopis je zaměřen na problematiku tradiční kultury v českých zemích se zvláštním zřetelem k Moravě. Dané téma sleduje v historickém vývoji i v současné společnosti, v interetnických souvislostech a v návaznosti na středoevropské kulturní vazby. 

Česká národopisná společnost opět vyhlásila soutěž o Studentskou cenu pro nejlepší bakalářské a magisterské práce etnologického (a bezprostředně souvisejícího) zaměření. Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém souboru, termín pro přihlášení soutěžních prací je 20. březen 2023.

Dne 8. prosince 2022 zemřel ve věku 79 let Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. Poslední rozloučení proběhne 17. prosince ve 13:00 ve Velké obřadní síni Krematoria Strašnice.

Na stránky ČNS bylo v rámci "virtuální badatelny" zavěšeno nové číslo Národopisného věstníku (2.2022). Odkaz viz https://www.narodopisnaspolecnost.cz/images/Narodopisny_vestnik_2.2022.pdf

Česká národopisná společnost oznamuje všem svým členům, že v rámci Virtuální badatelny byla opětovně zpřístupněna Bibliografická databáze národopisných příspěvků. Jedná se o ojedinělý zdroj informací o existenci textů s tematikou tradiční lidové kultury v lokálně a regionálně vázaných tiskovinách. V roce 2020 bohužel došlo k závažným problémům s plněním databáze novými údaji a následně i s jejím zpřístupněním v on-line prostředí. Bibliografická databáze je uživatelům znova k dispozici díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR v rámci dotačního programu Podpora tradiční lidové kultury. Vstup do databáze je pod níže uvedeným odkazem: https://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/virtualni-badatelna/bibliograficka-databazeČeská národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz