Česká národopisná společnost


Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti

Komise pro lidové stavitelství sídla a bydlení při České národopisné společnosti navázala od svého vzniku v roce 1991 na činnost Komise pro lidovou architekturu Národopisné společnosti československé při ČSAV, která se zabývala řešením teoretických, metodologických a terminologických otázek lidového stavitelství v českých zemích.

 

Členové komise se podílí zejména na výzkumu lidového stavitelství na území České republiky (terénním i archivním) a prezentaci jeho výsledků v odborných, vlastivědných případně populárně naučných periodikách nebo samostatných publikacích. Komise vydává 1 x ročně Zpravodaj věnovaný studiím, informacím a bibliografii z oblasti lidového stavitelství. Dále komise pořádá každoročně ve spolupráci s jinou odbornou institucí seminář nebo konferenci s odbornou exkurzí na vybrané téma z oblasti lidového stavitelství. Zde přednesené příspěvky jsou prezentovány v tištěných sbornících či recenzovaných kolektivních monografiích.

 

Předsedou komise je pan Roman Tykal.Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz