Česká národopisná společnost


Archiv článků

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Johann Gottfried Herder-Forschungsrat a Moravským zemským muzeem pořádají 23.–25. 10. 2019Brně konferenci Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologické a etnologické pohledy na východní Evropu jako destinaci. Call for Papers naleznete v příloze. Abstrakty referátů lze zasílat do 15. 4. 2019.

Redakce časopisu Národopisný věstník oznamuje, že obdržela vynikající zprávu od společnosti Elsevier o tom, že časopis je od roku 2018 zařazen do databáze Scopus. Jedná se o prestižní a největší abstrakční a citační světovou databázi obsahující uznávané odborné recenzované knihy, časopisy a sborníky.

Brno, 11. – 13. září 2019. Konference se koná v rámci projektu NAKI II Kramářské písně v brněnských historických fondech (DG18P02OVV021) a je určena odborníkům všech specializací, pro něž je kramářská píseň relevantním pramenem, zejména knihovědcům, literárním vědcům, lingvistům, muzikologům, etnologům a kulturním antropologům, historikům, historikům umění či muzejním pracovníkům.

Technické muzeum v Brně připravilo na duben 2019 cyklus přednášek a exkurzí pro veřejnost, které se věnují historii, odkazu a budoucnosti technického a průmyslového dědictví města Brna. Přednášky se týkají brněnské Vlněny, Zbrojovky, železnice nebo průmyslového barvírenství, procházky jsou věnovány Hlavnímu nádraží a „moravskému Manchesteru“. Podrobnosti naleznete v příloze.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně srdečně zve na neformální vzponínku na osobnost Karla Pavlištíka v den jeho nedožitých 88. narozenin s vystoupením pěveckého sboru Mužáci ze Zlína - 12. 3. 2019, v 17.00 hod., Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 14/15 Baťův institut, budova 14, 1. podlaží.

 

vzpomínání



Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz