Česká národopisná společnost


Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích srdečně zve ma výstavu Vítej, nevěsto milá... Svatbení šaty města i venkova, kterou můžete navštívit v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích od 14. 2 do 10. 5. 2020.

 

 pozvanka nevesta web2

Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti, z. s., Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Místní akční skupina Frýdlantsko, z. s., a Jizerskohorské technické muzeum vás srdečně zvou na odbornou konferenci Vliv industrializace na venkovská sídla, která se bude konat ve dnech 12. - 14. května 2020 v Bílém Potoku pod Smrkem, Liberecký kraj. Pozvánka s přihláškou a možnostmi ubytování jsou připojeny v samostanbých přílohách této aktuality.

pátek, 16 srpen 2019 11:44

Studentská cena za rok 2018

Hlavní výbor České národopisné společnosti přijal přihlášené práce v kategorii bakalářská práce i v kategorii diplomová práce. Po posouzení přihlášených prací se Hlavní výbor rozhodl Studentskou cenu za rok 2018 neudělit ani v jedné z kategorií.

pátek, 16 srpen 2019 10:31

Laureáti ankety za rok 2018

 

 

Publikace:

Beránková, Helena: Josef Klvaňa (1857–1919). Náčrtky mého životopisu. Paměti a fotografie. Brno: Moravské zemské muzeum 2018.

 

Výstava, expozice:

Výstava Jízda králů na Hané / Lidový obyčej v proměnách času ve Vlastivědném muzeu v Olomouci (autor Josef Urban).

 

Projekt, akce, konference:

Konference Poslání a budoucnost muzeí v přírodě v České republice (Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm za podpory Ministerstva kultury, Metodického centra pro muzea v přírodě a Českého svazu muzeí v přírodě).

 

Čestná cena Pěti rudých růží:

Čestnou cenu Pěti rudých růží se Hlavní výbor ČNS rozhodl udělit PhDr. Evě Kuminkové, Ph.D., za vynikající reprezentování v mezinárodní organizaci UNESCO prostřednictvím činnosti „raporteura“ v Evaluačním orgánu – poradním orgánu Mezivládního výboru Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

 

 

 

Národní muzeum v přírodě vypisuje výběrové řízení na ředitele Muzea v přírodě Zubrnice. Uzávěrka přihlášek je 23. září 2019, více informací naleznete v přiloženém souboru.

 

pondělí, 22 červenec 2019 22:11

Volná místa ve Valašském muzeu v přírodě

Národní muzeum v přírodě – Valašské muzeum v přírodě hledá do svých řad nové kolegyně nebo kolegy na pozice kurátor sbírek a mobiliárních fondů – dokumentátor v oblasti fotografické dokumentace a konzervátor-restaurátor kombinovaných materiálů. Uzávěrky přihlášek jsou ve druhé polovině srpna. Více informací naleznete v přilolžených souborech.

Cílem konference konané v Muzeu Vyškovska ve Vyškově 29. – 30. května 2019 je zhodnotit problematiku etnografického výzkumu vesnického (lidového) stavitelství v oblastech osídlených národnostními menšinami a jeho vazeb k domu majoritní společnosti či mateřského národa. Pořadatel konference je Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení ČNS, spolupořadatelem Muzeum Vyškovska a Ústav evropské etnologie FF MU Brno.

neděle, 09 červen 2019 21:18

Výstava František Svobodný (1899–1975)

Vernisáží 5. června 2019 zahájilo Blatské muzeum v Soběslavi ve Smrčkově domě výstavu k 120. výročí narození Františka Svobodného, autora kresebné dokumentace lidového stavitelství na Bošilecku (zděných usedlostí, ale také již nestojících roubených domů či polygonálních roubených stodol s doškovými střechami), blatských krojů, portrétů, zátiší, krajinomaleb i staveb a atmosféry z pobytu na Podkarpatské Rusi v 30. letech 20. století. Představuje se zde jeho talent a smysl pro detail i kouzlo okamžiku prostřednictvím děl, které se nacházejí v etnografické podsbírce Husitského muzea v Táboře (uložené v Blatském muzeu v Soběslavi, pobočce HM), ale také skici a obrazy zapůjčené od rodin jeho potomků. 

pondělí, 06 květen 2019 09:37

Města budoucnosti

Ve dnech 21. – 22. listopadu 2019 se na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně uskuteční 7. mezioborová konference urbánních studií s názvem Města budoucnosti.

Hlavní výbor České národopisné společnosti, z. s., vyhlašuje anketu O nejvýznamnější počin v oboru za uplynulý kalendářní rok, a to jako obvykle ve třech kategoriích: Odborná publikace; Expozice, výstava; Vědecká konference, národopisná akce. Hlasovat mohou do 20. května 2019  všichni individuální, kolektivní, čestní i mimořádní členové společnosti. Cena je každoročně udělována jako ocenění významných počinů, které v uplynulém roce výrazně přispěly k rozvoji a propagaci oboru etnologie. Hlasovací lístek a další informace najdete v příloze.

Strana 1 z 10


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz