Česká národopisná společnost


Hlavní výbor ČNS vyhlašuje anketu o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2023. Cenu České národopisné společnosti každoročně uděluje ČNS jako ocenění významných počinů, které v uplynulém roce výrazně přispěly k rozvoji a propagaci oboru etnologie.

Cena je udělována v kategoriích:

a) publikace

b) výstava, expozice

c) projekt, akce, konference

O udělení Ceny rozhodují v rámci ankety všichni řádní, mimořádní a čestní členové ČNS, a to hlasováním prostřednictvím hlasovacích lístků. Kolektivnímu členu ČNS přísluší dva hlasovací lístky. Hlasovat lze v jedné, dvou či všech třech kategoriích. Upozorňujeme hlasující, že hodnoceny budou pouze aktivity realizované v roce 2023. Hlasovat pro vlastní počin je nepřípustné. Hlasovací lístky s uvedením jména individuálního člena ČNS, resp. instituce u kolektivních členů, zasílejte do 15. května 2024 e-mailem na adresu členky Hlavního výboru ČNS Mgr. Marty Kondrové. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), nebo předejte osobně některému členovi Hlavního výboru ČNS, popřípadě zasílejte poštou na adresu ČNS: Česká národopisná společnost, Národní třída 3, 117 20 Praha 1.

Česká národopisná společnost opět vyhlásila soutěž o Studentskou cenu pro nejlepší bakalářské a magisterské práce etnologického (a bezprostředně souvisejícího) zaměření. Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém souboru, termín pro přihlášení soutěžních prací je 29. březen 2024.

Pracovní zasedání Komise pro lidové obyčeje ČNS a Subkomise pro lidové obyčeje MKKK se bude konat v sále B, budovy č. 15, v sídle knihovny 14/15 BAŤOVA INSTITUTU. Tematicky je navazováno na loňskou konferenci ČNS (Ne)Tradice žije!, která některé z těchto aktuálních problémů rovněž řešila. Hlavním zaměřením bude problematika především kontinuální obyčejové tradice, ale i zohlednění jevů, které prochází proměnou či obnovou. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze.

Hody 2020 0027

Monografie odráží výsledky práce členů Subkomise pro lidové obyčeje Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a Komise pro lidové obyčeje České národopisné společnosti na dvouletém výzkumném tématu Barva v lidové kultuře, řešeném v letech 2022-2023.

img20240116 13221736

Ve dnech 22. – 24. května 2024 pořádá Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti ve spolupráci s Ústavem evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Podbrdským muzeem v Rožmitále pod Třemšínem a Městem Rožmitál pod Třemšínem konferenci s názvem Zakládání vesnic na dominikální půdě, jejich stavební vývoj a současnost. Místem konání bude Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram. Podrobnější informace (pozvánka a přihláška) jsou uvedeny v příloze.

S22C-6e24010415480

Ve dnech 25. a 26. dubna 2024 se v Martine uskuteční XXII. Valné shromáždění a následná konference Národopisné společnosti Slovenska, která se uskuteční ve spolupráci s Ústavem etnologie a sociální antropologie SAV, v.v.i. Přihlášky na konferenci je možné posílat do 15. ledna 2024. Podrobnosti viz příloha.

 

 

Dne 7. 12. 2023 se od 13 hodin ve Skanzenu Vysoký Chlumec v chalupě z Říkova uskuteční křest khiny s názvem "Skanzen Vysoký Chlumec", průvodce Muzeem venkovských staveb středního Povltaví. Přítomni budou členové autorského týmu, který vedl PhDr. Lubomír Procházka, CSc.

pozvánka křest

pondělí, 27 listopad 2023 16:01

Kdo nemá kožucha, zima mu bude!

Výstava věnovaná zimnímu kroji na Slovácku se zaměřením na kožichy, lajbly, haleny, kacabaje, kabaně je od 12. 10. 2023 do 4. 2. 2024 ke shlédnutí v hlavní budově Slováckého muzea (Smetanovy sady 179) v Uherském Hradišti. 

kozuchy-156d38603259360

Rovněž pro rok 2024 byl vypsán projekt na podporu studentských etnografických výzkumů podporovaných z dárcovského Fondu PhDr. Aleny Plessingerové, CSc., a PhDr. Josefa Vařeky, DrSc.Termín pro podávání žádostí o podporu je 30. 11. 2023, více informací v přiloženém dokumentu. Podrobnější informace naleznete pod níže uvedeným odkazem odkazem: https://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/darcovsky-fond

pátek, 03 listopad 2023 19:40

Výzva pro rok 2024

Studentům a studentkám etnologie v České republice: Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu při realizaci terénních etnografických výzkumů

Vážené studentky a vážení studenti,

  • Česká národopisná společnost, z. s., (dále ČNS) založila dárcovský „Fond PhDr. Aleny Plessingerové, CSc., a PhDr. Josefa Vařeky, DrSc.,“ (dále Fond) za účelem finanční podpory studentských etnografických terénních výzkumů na území České republiky, a to jak materiální kultury (lidová architektura a oděv, strava, transport, tradiční zemědělství, domácká a řemeslná výroba), tak i nemateriálních kulturních jevů (výroční a rodinný obyčejový cyklus, religiozita, léčitelství).    
  • Udělení finanční podpory z Fondu je podmíněno předložením výzkumného projektu s uvedením 1) tématu výzkumu; 2) lokalizace výzkumu; 3) termínu plánovaného provedení výzkumu (s počátkem v roce 2024); 4) předpokládaných finančními nákladů (rámcový rozpočet). Výsledkem výzkumu je výzkumná zpráva, která bude uložena v archivu ČNS, a zpracovaná studie otištěná v Národopisném věstníku. Více informací naleznete na https://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/darcovsky-fond
  • Maximální výše podpory, o kterou je možné žádat, je 15 000,- Kč

$1·      Zájemci z řad studentů / studentek mohou předložit návrhy svých etnografických terénních výzkumů na adresu předsedy Správní rady Fondu: doc. PhDr. Miroslav Válka, PhD., Ústav evropské etnologie FF MU Brno, A. Nováka 1, 602 00 Brno; a elektronicky e-mailem na adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a zároveň Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to do 30. listopadu 2023.

$1·      Po posouzení projektů správní radou Fondu obdrží studenti zálohu ve výši 50 %, druhou polovinu po odevzdání požadovaných materiálů (článek pro Národopisný věstník a zpráva z terénního výzkumu pro archiv ČNS).

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.                                             doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

     předseda ČNS                                                             předseda správní rady Fondu

Strana 1 z 8


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz